Forside_ny 200915

 

Kulsvier portrætter - Offentligt arrangement - Kulmilen - Kulsvier øl 

Folder - TV-Glad på milepladsen -  - Følg os på Facebook

Kontakt til Maarum Kulsvierlaug: Oldermand Finn Gaarskjær.

Tlf: 2218 7002 / Mail: finngaarskjaer@privat.dk

 

Maarum  Kulsvierlaug

OM DET OFFENTLIGE ARRANGEMENT I JULI 2021


På grund af corona restriktioner kan vi desværre heller ikke i år byde ind til det traditionelle offentlige arrangement på kulsvierpladsen.


Men vi har tænkt ud af boksen og kan derfor nok alligevel gi' dig lidt røg.


Vi følger mulighederne løbende og handler derefter.


Læs mere ....
Finn Gaarskjær

Oldermand

Formålet med Maarum Kulsvierlaug er at fastholde det håndværk, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Lauget svider trækul én gang om året ved et offentligt arrangement. Mød selv op 2. lørdag i juli  på kulmilepladsen ved Duemose Station.

Siden opdateret 18. maj 2021