Forside_ny 200915

 

Kulsvier portrætter - Offentligt arrangement - Kulmilen - Kulsvier øl 

Folder - TV-Glad på milepladsen -  - Følg os på Facebook

Kontakt til Maarum Kulsvierlaug: Oldermand Finn Gaarskjær.

Tlf: 2218 7002 / Mail: finngaarskjaer@privat.dk

 

Finn Gaarskjær

Oldermand

HAR DU LYST TIL AT VÆRE AKTIV  I KULSVIERLAUGET, SÅ SKRIV EN  BEGRUNDET ANSØGNING TIL: finngaarskjaer@privat.dk 


Vi tager stilling til indkomne ansøgninger på forårssamlingen i maj. Du kan forvente 2 års aspiranttid inden du bliver fuldgyldig kulsvier i lauget. Vi ser frem til at høre fra dig.

Scan QR-koden og hør Oldermanden fortælle

om kulsvierlauget.

Maarum  Kulsvierlaug

Maarum  Kulsvierlaug

 OPLEV KULSVIDNING SOM I GAMLE DAGE

MØD OP PÅ KULSVIERPLADSEN I GRIBSKOV LØRDAG DEN 13. JULI

LÆS MERE

Formålet med Maarum Kulsvierlaug er at fastholde det håndværk, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Lauget svider trækul én gang om året ved et offentligt arrangement. Mød selv op 2. lørdag i juli  på kulmilepladsen ved Duemose Station.

Siden opdateret 4. JULI 2024