Forside_ny 200915

 

Kulsvier portrætter - Offentligt arrangement - Kulmilen - Kulsvier øl 

Folder - TV-Glad på milepladsen -  - Følg os på Facebook

Kontakt til Maarum Kulsvierlaug: Oldermand Finn Gaarskjær.

Tlf: 2218 7002 / Mail: finngaarskjaer@privat.dk

 

Maarum  Kulsvierlaug

OM DET OFFENTLIGE ARRANGEMENT I JULI 2021


Det er i skrivende stund tvivlsomt, om vi kan gennemføre det traditionelle offentlige arrangement på kulsvierpladsen i år. Vi må afvente myndighedernes beslutning om graden af åbning, men også vores egne muligheder for at håndtere de nødvendige praktiske forholdsregler.


Hold øje med denne side, Facebook og lokalpressen .

Finn Gaarskjær

Oldermand

Formålet med Maarum Kulsvierlaug er at fastholde det håndværk, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Lauget svider trækul én gang om året ved et offentligt arrangement. Mød selv op 2. lørdag i juli  på kulmilepladsen ved Duemose Station.

Siden opdateret 6. maj 2021