Forside_ny 200915

 

Kulsvier portrætter - Offentligt arrangement - Kulmilen - Kulsvier øl 

Folder - TV-Glad på milepladsen -  - Følg os på Facebook

Kontakt til Maarum Kulsvierlaug: Oldermand Finn Gaarskjær.

Tlf: 2218 7002 / Mail: finngaarskjaer@privat.dk

 

Maarum  Kulsvierlaug

AFLYSNING AF DET OFFENTLIGE ARRANGEMENT I JULI 2020


Da kulsvierpladsen ikke kan sikre de nødvendige forholdsregler for at imødegå smittespredning af covid-19, ser vi os desværre ikke i stand til at gennemføre vores traditionelle offentlige kulsvidning her i juli 2020.

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen i 2021.

Finn Gaarskjær

Oldermand

Formålet med Maarum Kulsvierlaug er at fastholde det håndværk, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Lauget svider trækul én gang om året ved et offentligt arrangement. Mød selv op 2. lørdag i juli  på kulmilepladsen ved Duemose Station.

Siden opdateret 22.juli 2019