Folder

Folderen fortæller om den kulsvidning, der foregik i nordsjællands skove tilbage i 1700 og 1800-tallet .. og især om Maarum Kulsvierlaug.

Folderen fås i nordsjællandske turistbureauer og museer, samt i en folderkasse på milepladsen.

Siden er opdateret 28. januar 2019